Контакти

З питань правильного добору пiдручникiв та iх купiвлi звертайтесь за адресою

книжковий магазин LBC
вул. Свердлова, 70
Днiпропетровськ

056 370-41-07
056 716-96-57

Наші партнери - мовні курси м. Дніпропетровська та області
www.dnulang.at.ua

Мовнi курси

Пропонуємо для дітей та дорослих вивчення іноземних мов
за наступними програмами:


Англійська мова для дітей з 6 років! Перший рік навчання (вивчення алфавіту,навчання читанню, письму, розмовній мові) на базі початкових знань англійської мови
Англійська мова для школярів 1-11 класи! На базі шкільної програми з
використанням новітніх методик та сучасних підручників для вивчення іноземних мов
Підготовка до ЗНО з англійської мови! (формат ЗНО, вимоги, специфіка завдань,тести)
Англійська мова для дорослих за наступними напрямками підготовки:

          General English - для повсякденного спілкування ;

         Business English - ділова мова
Exam підготовка до сдачі міжнародного екзамена з англійської мови  PTE General, а також підготовка до сдачі екзамена для викладачів англійської мови ТКТ Teaching Knowledge Test 

Додаткові програми навчання:

“Summer sсhool” - програма для дітей, яка дозволяє поглибити вивчений матеріал,розширює кругозір дитини, а також навчить дитину вільно спілкуватись на повсякденні теми.
“East – West Bridge Center”,. Навчання в мовній школі, Вокингем, Англія. Екскурсійно-навчальна програма для дітей та дорослих.
 

  Компанiя LBC надає Вам унiкальну можливiсть пройти тестування та отримати безстроковий мiжнародний сертифiкат, який визнають навчальнi заклади та працедавцi у всьому свiтi.

Мiжнароднi екзамени з англiйської мови в Українi Pearson Tests — це мiжнароднi екзамени з англiйської мови для носiїв iнших мов.

 Pearson Language Tests видають мiжнароднi сертифiкати з англiйської мови відповідно до рівнів володiння англiйською мовою, встановлених Радою Європи.

 У нас Ви можете пройти тести PTE General (Тести з загальної англiйської для дорослих), та PTE Young Learners (Тести з загальної англiйської для дiтей).

PTE General

Pearson Test of English General (PTE General) – це мiжнародний екзамен з загальної англiйської, призначений для оцiнки рiвня володiння англійською мовою. PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасникiв тестування перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великобританiї. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Великобританiю для перевiрки.

Всi рiвнi екзамену PTE General вiдповiдають Загальноєвропейськiй системi оцiнки знання iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Великобританiя (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть екзаменiв i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

PTE Young Learners

Тест Pearson Test of English Young Learners (PTE Young Learners) організований таким чином, щоб бути цiкавим та захоплюючим для дiтей i зробити їх перший досвiд вивчення англiйської мови таким, що запам’ятовується та мотивує.

Iснує чотири рiвнi тесту PTE Young Learners:

 • Firstwords (Першi слова)
 • Springboard (Трамплiн)
 • Quickmarch (Швидкий рух)
 • Breakthrough (Прорив)

У дiтей перевiряють здатнiсть використовувати мовнi структури в реальних ситуацiях, а потiм — при виконанні конкретних завдань комунiкації.

Тести PTE Young Learners — це:

 • Мотивацiя та впевненiсть у собi
  PTE Young Learners — це тест на визначення рiвня знання англiйської мови, побудований на основi певної теми. Вiн дає носiям iнших мов можливiсть висловити свої думки i показати, наскiльки добре вони володiють англiйською мовою.
 • Реальнi життєвi ситуації
  В тестi робиться акцент на застосуваннi англiйської мови в ситуацiях реального життя, а не на формальному знаннi словника i мовних структур. Тому в тестi використовуються реальнi життєвi ситуації, а не граматичнi вправи, i перевiряються такi вмiння кандидата, як розумiння та здатнiсть правильно розмовляти.
 • Комунiкативна методика
  В тестах даються завдання, аналогiчнi вправам iз сучасних пiдручникiв та iнших навчальних матерiалiв, в яких реалізується комунікативний підхід.
 • Iнтеграцiя всiх чотирьох мовних навичок
  Спочатку проводиться усний тест, а потiм — письмовий, в якому перевiряються навички аудiювання, читання та письма. Комунiкативна природа тестiв PTE Young Learners дозволяє скоротити час екзаменiв, причому без втрати якостi перевiрки знань.
 • Оцiнювання та сертифiкат
  Тести готують i перевiряють квалiфiкованi спецiалiсти. Кандидати, якi успiшно склали тести, отримують сертифiкат вiд найбiльшої екзаменацiйної органiзації Великобританії — компанії Edexcel, яка входить до групи компанiй Pearson.
 • Ефективний зворотнiй зв’язок
  За допомогою онлайнової системи виставлення оцiнок (e-Pen) i веб-сайту центру тестування (Edexcel Online) ми оперативно надаємо iнформацiю про успiшнiсть проходження тестiв кандидатами.


За більш детальною інформацією та прикладами завдань звертайтесь до методиста нашої компанії за адресою lbc@lbc.net.ua або заходьте на сайт www.pearsonpte.com  

 

 

 

 

 


 

 
Наши партнеры:   |